(Numerele cu rosu de mai sus sunt id-urile paginilor pentru ro,en,etc)

 
Scaun Copil
Booster
Driver Services
GPS
Minimizing Self Participation
Telefon mobil + SIM
Portbagaj suplimentar
Cartela SIM
Special power of attorney (abroad insurance extension)
Sofer tanar (sub 22 ani)
* Campuri obligatorii

 

CONDITII GENERALE DE INCHIRIERE

Termenii utilizati in conditiile de inchiriere: "compania" se refera la "Leasing Financial Liad", "clientul" este persoana fizica care inchiriaza vehiculului de la companie, "vehiculul" este autovehiculul care este inchiriat de catre client de la companie.
1. Documente necesare: carte de identitate, permis de conducere valid si un card de credit (Visa sau Mastercard).
2. Varsta soferului: cel putin 22 ani cu o vechime a permisului de cel putin doi ani. In cazul in care soferul este mai tanar de 22 de ani se va percepe o garantie aditionala.
3. Garantia este cuprinsa intre 350 si 500 EUR (in functie de clasa autovehiculului) si va fi retinuta la livrare, urmand a fi returnata la inapoierea autovehiculului in stare buna, incluzand toate documentele, accesoriile si echipamentul.
4. Penalitatile vor fi taxate intr-unul din urmatoarele cazuri: paguba de orice fel, parti lipsa (incluzand toate accesoriile si echipamentul autovehiculului), pierderea documentelor autovehiculului (200 EUR), pierderea cheilor autovehiculului (300 EUR), combustibil lipsa, extra km, zile de inchiriere mai multe decat cele stabilite initial sau orice alta datorie. Vehiculul este asigurat cu Asigurarea CASCO standard. Suma maxima care poate fi taxata in caz de accident este de 350 EUR daca in prealabil nu s-a achizitonat o asigurare suplimentara (acest lucru fiind stipulate pe verso). In caz de paguba produsa intentionat autovehiculului sau oricarei parti a acesteia (inlcuzand tot echipamentul si toate accesoriile) de catre orice persoana, in timpul perioadei de inchiriere, care nu a fost prevenita de client prin luarea de decizii rezonalbile sau neacoperita de polita CASCO, clientul va plati orice suma necesara aducerii autovihicului la starea initiala (in care a fost inchiriat). Compania poate folosi cardul de credit si/sau depozitului clientului pentru a acoperi toate cele de mai sus.
5. Plata se face in avans, in lei, conform cursului de schimb EUR-RON al BNR (Banca Nationala a Romaniei) din ziua livrarii. Plata se poate face cu cardul de credit prin plata unui comision de pana la 3% din suma totala de plata. In cazul platii intarziate, clientul va fi taxat pentru diferente de curs valutar si penalizari pentru intarziere la plata.
6. Combustibilul nu este inclus in pretul de inchiriere. Vehiculul va fi returnat la sfarsitul perioadei de inchiriere cu rezervorul plin. In cazul in care, la returnare, lipseste combustibil, clientul va plati suma de bani ceruta de companie, in functie de cat combustibil lipseste.
7. Clientul nu poate opera nicio modificare asupra vehiculului, incluzand schimbarea uleiului, a lichidului de racire sau orice alta schimbare a partilor vehiculului.
8. Livrarea si returnarea vehiculului va fi facuta in ziua, ora si locatia inscrise pe verso. In cazul in care clientul doreste sa schimbe data, ora sau locatia de returnare, trebuie sa contacteze compania pentru a primi aprobarea schimbarilor. In cazul returnarii mai devreme decat a fost stabilit initial, clientul trebuie sa contacteze compania cu cel putin 24 de ore inainte de ora dorita.
9. O intarziere anuntata de pana la trei ore nu va fi taxata aditional. Orice alta intarziere peste aceasta va fi taxata ca o zi intreaga de inchiriere.
10. In caz de accident clientul este obligat sa intreprinda urmatoarele actiuni: A) sa notifice compania imediat; B) sa raporteze organelor de politie accidentul; C) sa aduca companiei urmatoarele documente: procesul verbal semnat si stampilat de catre autoritati, autorizatia de reparatie, o copie a permisului de conducere al celuilalt sofer implicat in accident (daca este cazul) si o copie a politei de asigurare a celuilalt vehicul implicat in accident (daca este cazul). Procesul verbal emis de politie este obligatoriu in toate cazurile, indiferent daca clientul este responsabil sau nu de accident. Prin semnarea prezentului inscris clientul confirma ca este informat despre faptul ca procesul verbal trebuie emis in orice caz, indiferent de dauna adusa vehicului, in conformitate cu legile din Romania. In cazul in care clientul nu prezinta toate documentele de mai sus companiei, va plati orice suma de bani necesara acoperirii oricarei pagube directe sau indirecte produse din cauza lipsei acestora.
11. Clientul nu are voie sa foloseasca vehiculul in scopuri comerciale, inclusiv ca taxi. Clientul trebuie sa foloseasca vehiculul in concordanta cu regulile de circulatie si conform intructiunilor producatorului.